Are you a customer in Great Britain?

Visit
en.def-shop.com/data-protection/

Zabezpečení Vašich dat u DefShopu
 

Ustanovení o ochraně dat v Defshopu

Toto prohlášení o ochraně dat firmy DefShop GmbH (v následujícím textu jen Defshop), Franklinstraße 12a - 13, 10587 Berlin, Vás informuje o tom za jakým účelem a jakým způsobem shromažďuje DefShop údaje týkající se Vaší osoby a jak je zpracovává. 

Vaše osobní údaje

Při shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů se DefShop řídí platnými zákonným ustanoveními, obzvlášť potom podle spolkového zákona pro ochranu dat (BDSG), přičemž neustále zachází s Vašimi údaji zodpovědně a pečlivě.

Osobní údaje jsou všechny údaje týkající se Vašich osobních a majetkových poměrů a umožňující zjištění Vaší totožnosti (např. jména a emailové adresy).

Webové stránky a systémy DefShopu jsou chráněny technickými a organizačními opatřeními před ztrátou, zničením, přístupem, změnou nebo rozšiřováním Vašich osobních údajů nepovolanými osobami. I přes pravidelné kontroly není možné zajistit úplnou ochranu před každým ohrožením.

Hledání SEMKNOX

Naše webové stránky využívají v rámci interního vyhledávání produktů službu společnosti SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, 01067 Dresden. Díky ní se Vám budou na základě Vašeho vyhledávání na našich webových stránkách zobrazovat vhodné produkty. K tomu se musí Vaše vyhledávání přesměrovat přímo na SEMKNOX. V tom je zahrnut i přenos Vaší IP adresy a příp. i přidělené ID relace. Obě informace mohou obsahovat odkaz na osoby. K přenosu dalších osobních údajů nedochází.

SEMKNOX k tomu využívá tzv. „cookie“, což jsou textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují úspěšné vyhledávání Vašim prostřednictvím. Prostřednictvím cookie zjištěné informace o využívání vyhledávací funkce Vámi, jakožto uživatelem, se přenesou na hostitelský server spol. SEMKNOX v Německu a zde se uloží. SEMKNOX bude našim jménem tyto informace využívat tak, aby bylo možné na Vaše vyhledávací dotazy odpovědět.

Cookie obsahuje QueryID, naposled přidělené vyhledávací službou SEMKNOX, a na 24 hodin se uloží.

Zpracování informací získaných pomocí cookie a jejich přenos na SEMKNOX probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) EU-DSGVO za účelem přizpůsobení našich webových stránek v souladu s poptávkou.


Použití Vašich osobních údajů

Defshop používá Vaše údaje pro splnění s Vámi uzavřené smlouvy (obzvlášť pro zásilky, zpracovávání reklamací, zúčtování a popřípadě pro kontrolu bonity). Vaše údaje jsou ukládané do paměti v rozsahu a tak dlouho, jak je to nutné pro řádné vedení obchodu (např. pro odvádění daní).

Nabídky prostřednictvím emailu / newsletter

Jestliže jste již v Defshopu zakoupili jeden nebo více artiklů (zavedený zákazník), chceme Vám nabízet prostřednictvím emailu ještě další, pečlivě vyhledané nabídky podobného zboží z našeho sortimentu. Osobní údaje zahrnují jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresu a aktuální prodejní údaje (kupóny a členství). Svým přihlášením navíc potvrzujete, že vám je více než 14 let. Máte kdykoliv možnost zasílání odřeknout, k tomu stačí kliknout na odkaz na konci emailu s názvem „Newsletter stornovat“ anebo se obrátit na náš zákaznický servis (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, Email: [email protected]). Nevzniknou Vám žádné výdaje.

Mimo to máte možnost se zaregistrovat na naší webové stránce, i bez předcházejícího nákupu, pro příjem našich Newsletters - zadáním Vaší emailové adresy do políčka pro přihlášení. Poté potvrďte stisknutím tlačítka pro objednání a v od nás zaslaném emailu nakonec potvrďte aktivující odkaz. Máte kdykoliv možnost odvolat Vaše povolení k zasílání Newsetter kliknutím na odkaz „Newsletter stornovat“ na konci příslušného emailu anebo se obrátit na náš zákaznický servis (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, Email: [email protected]).

Přístup třetí osoby k Vašim údajům

DefShop nepovoluje přístup třetí osobě k Vašim osobním údajům, pokud to není zapotřebí k plnění smlouvy nebo vyžadováno zákonem (např. v případě trestního stíhání). Obzvlášť nejsou předávány Vaše osobní údaje třetím osobám pro reklamní účely.

Používání Cookies

Na našich stránkách používáme Cookies pro atraktivní znázornění obsahů a využití relevantních funkcí. Zde se jedná o malé textové soubory, které se zaznamenávají na Vašem počítači. Většina těchto použitých Cookies se smaže z Vašeho pevného disku po opuštění našich stránek (tzv. návštěvní Cookies). Jiné Cookies zůstávají na na Vašem počítači a umožňují jeho identifikaci při Vaší nové návštěvě našich webových stránek (tzv. trvalé Cookies). Třetím osobám není dovoleno registrovat pomocí Cookies Vaše osobní údaje, zpracovávat je nebo používat.

Google analytické služby / analytické služby pro webové stránky

Webové stránky Defshopu využívají analytickou službu Google Analytics od Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají do paměti Vašeho počítače a umožňují analýzu užívání příslušných webových stránek. Informace o Vašem používání webové stránky, získané pomocí Cookies, se zpravidla zaznamenávají na serveru firmy Google v USA. DefShop mění IP adresu na anonymní (anonymizeIp() tzv. IP-Masking), tím se u Google zkracuje Vaše IP adresa na území státu Evropského společenství nebo jiných smluvních států. Jen ve výjimečných případech se přenáší Vaše úplná IP adresa přímo na server firmy Google v USA a teprve tam se zkracuje. Na základě zakázky od DefShopu používá firma Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání příslušné webové stránky, vyhotovení zpráv o aktivitách za účelem plnění služeb dle smlouvy s DefShopem. V rámci aktivit Google Analytics získaná IP adresa z Vašeho prohlížeče se nedává do souvislosti s jinými daty u firmy Google.

Máte možnost blokovat záznam Cookies odpovídajícím nastavení Vašeho softwaru prohlížeče; pro tento případ ale upozorňujeme, že potom nemůžete používat v plném rozsahu veškeré funkce na webových stránkách DefShopu. Mimo to můžete zabránit záznamům a přenosu Vašich údajů o používání webové stránky prostřednictvím Cookies (včetně Vaší IP adresy) i zpracovávání těchto dat firmou Google, stáhnutím Plugin - k dispozici po kliknutí na webové stránce: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dále se ukládají také cookie Google Inc., které shromažďují a ukládají informace (anonymizované) o vyhledávání návštěvníků webových stránek pro marketingové účely. Díky tomu je možné cíleně doporučovat produkty formou reklamních banerů resp. reklamních oznámení na webových stránkách třetích stran (tzv. publisher). Tyto údaje není možné použít k osobní identifikaci návštěvníků webových stránek. Shromážděné údaje se využívají pouze k vytváření nebo zlepšování nabídky v souladu s poptávkou. K jinému využití nebo předávání třetím stranám nedochází. Všechny důležité informace ohledně Google Cookies najdete zde (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en).

Pokud nechcete cookie našich poskytovatelů služeb akceptovat, můžete ve svém prohlížeči provést nastavení „zablokovat cookie třetích stran“. Zpravidla se Vám bude na liště webového prohlížeče objevovat funkce podpory, kde budete moci odmítnout cookie nebo již získané cookie vypnout. Podrobné informace o tom, jak provést nastavení Vámi používaného prohlížeče získáte na následujícím odkazu (https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en).

Pokud používáte společné počítače, které jsou nastavené tak, aby akceptovaly cookie a flash cookie, doporučuje se po ukončení činnosti provést úplné odhlášení.

Na webové stránce DefShopu jsou dále zpracovávané údaje prostřednictvím Webtrekk, zde se jedná se o analytické služby firmy Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, 10115 Berlin. Zde shromážděné údaje se zaznamenávají a jsou z nich vyhotovovány pseudonymní profily uživatelů. Tyto profily používání slouží k analýze chování návštěvníků webových stránek a v důsledku pak ke zlepšení sestavy našich nabídek zboží včetně jejich přizpůsobení podle určitých požadavků. V tomto případě se používají Cookies. Jedná se o malé textové soubory, lokálně zaznamenávané na počítači návštěvníka webové stránky, které pak umožňují jeho identifikaci při její nové návštěvě. Pseudonymní uživatelské profily nejsou, bez zvlášť uděleného souhlasu dotyčného uživatele, dávány do souvislosti s jeho osobními údaji. Kdykoliv můžete zamítnout shromažďování a zaznamenávání Vašich dat za účelem analýzy webových stránek. Prosíme, obraťte se k tomu na náš zákaznický servis (Tel.: 030 40998241, Fax: 030 409982401, Email: [email protected]).

Používání Facebook Social Plugins

Nabízíme Vám možnost předávání určitých obsahů našich stránek Vaším účastníkům Facebooku. K tomu používáme takzvané Social Plugins Facebooku. Tyto Plugins jsou dávané k dispozici firmou Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Zde můžete vidět přehled a vzhled Social Plugins, včetně dalších všeobecných informací k Social Plugins.

Váš prohlížeč vyhledá při znázorňování webové stránky kód Social Plugins přímo na serveru Facebooku a integruje ho do znázorněné webové stránky na Vašem monitoru. Proto nemáme přímý vliv na rozsah Facbooku.

Podle vlastního vyjádření zaznamenává Facebook po dobu 90 dnů datum a čas Vaší návštěvy, konkrétní webovou adresu, na které se nachází Social Plugin a další technické údaje jako například IP adresu, typ prohlížeče nebo operační systém, s cílem optimalizace vlastních služeb. Po 90 dnech se data mění na anonymní, takže je není možné uvést do souvislosti s Vaší osobou. Další informace k tomuto tématu od Facebooku najdete zde.

Jestliže jste při návštěvě DefShopu zároveň i u Facebooku, může přiřadit Facebook Vámi navštívené stránky Vašemu Accountu Facebooku. Při kliknutí na Social Plugins od Facebooku se předává informace o této interakci do Facebooku a zaznamenává se tam.


Zde můžete číst upozornění k ochraně dat od Facebooku a další možnosti nastavení k ochraně Vašeho soukromí. Prosíme, informujte se zde pravidelně pomocí nabízených odkazů na Facebook, protože se často aktualizují a přizpůsobují jeho ustanovení k ochraně dat, obzvlášť z důvodů rozšiřování funkcí v rámci Social Plugins.

Používání Google+ Buttons

Defshop Vám nabízí možnost označení určitých obsahů s +1-Button od Googlu a poté je doporučovat prostřednictvím Vaší sítě Google+. Tuto službu zajišťuje firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States.

Při znázorňování webové stránky hledá Váš prohlížeč přímo na serveru Google kód příslušný k +1 butonu a integruje ho do webové stránky znázorněné na Vašem monitoru. Proto nemáme v tomto případě žádný přímý vliv na rozsah stahovaných dat firmou Google.

Podle vlastního vyjádření zaznamenává Google jak informaci, že jste označili určitý obsah jako +1, tak i informaci o webové stránce, kde jste provedli označení. Mimo to se podle Googlu zaznamenává i Vaše IP adresa a další informace související s prohlížečem. Google sjednotil od 1. března 2012 prohlášení k ochraně dat a rozhodl se dále nenabízet žádné další informace k relevantnímu používání dat z funkce +1 v souvislosti s jejich ochranou. Ustanovení k ochraně dat pro +1-Button a ustanovení k ochraně dat Google Plus nejsou k dispozici.

Jestliže jste přihlášení u Google přes Váš Account, přiřazují se shromážděné informace Vašemu Accountu u Google. Vaše +1 mohou být znázorněné, společně s Vaším jménem v profilu a Vaší fotografií, ve službách Googlu nebo ve Vašem profilu u Googlu.

Podle vlastního vyjádření nezaznamenává Google průběh Vašeho používání webových stránek a nevyhodnocuje žádným způsobem Vaší návštěvu na stránce označené s +1. Ale Google zaznamenává krátkodobě, přibližně na dva týdny, některá data související s Vaší návštěvou za účelem údržby systému a odstranění poruch. Tyto údaje nejsou strukturované podle individuálních profilů, jména uživatele nebo URL. Další informace k tomuto tématu od firmy Google naleznete zde.

V souvislosti s +1 máte vždy kontrolu příslušných obsahů. Všechny Vaše +1 můžete ovládat přes +1-Tab ve Vašem profilu u Google. Jestliže si nepřejete, aby Google shromažďoval přes naše stránky informace o Vás a spojoval je s Vaším účtem u Googlu, pak se musíte odpojit z Googlu.

Další informace k účelu a rozsahu shromažďování, zaznamenávání a zpravování Vašich dat u Googlu, stejně jako o jednotlivých nastaveních, najdete pod následujícím odkazem:

- +1-butony,
- Google profil,
- +1-Tab
- Google - ustanovení o ochraně dat.

Prosíme, informujte se pravidelně pomocí všech, zde uvedených odkazů, u Googlu, protože Google často aktualizuje a přizpůsobuje ustanovení o ochraně dat z důvodů rozšiřování různých vlastních funkcí.


Propojení s Twitter

Defshop Vám nabízí možnost zveřejňování určitých obsahů u Twitteru. Toto umožňuje firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 a odpovídajícím způsobem konfigurovaný Plugin.

Při zobrazování webové stránky hledá Váš prohlížeč kód Twitter-Buttonu přímo na serveru u Twitter Inc. a integruje ho do zobrazované stránky na Vašem monitoru. Proto nemáme v tomto případě žádný přímý vliv na rozsah stahovaných dat od Twitteru.

Podle vlastního vyjádření zaznamenává Twitter obsah zprávy Tweets a Meta-data. K tomu patří datum a čas Tweetu, webová adresa, na které se nachází Tweet Button a další technické údaje jako jsou IP adresa, typ prohlížeče a použitý operační systém. Twitter neudává jako dlouho zaznamenává tyto informace. Další informace k tomuto tématu od Twitter Inc. naleznete zde.

Prosíme, informujte se zde pravidelně pomocí nabízených odkazů na Twitter, protože se často aktualizují a přizpůsobují jeho ustanovení k ochraně dat, obzvlášť z důvodů rozšiřování vlastních funkcí.

Text smlouvy

Text smlouvy ukládáme do paměti a zasíláme Vám údaje k objednávce emailem. VOP si můžete zde kdykoliv prohlédnout. Předešlé objenávky si můžete vidět na Vašem zákaznickém účtu.

Vaše práva

Máte kdykoliv právo na bezplatné informace, zpřístupnění, blokování a popřípadě smazání Vašich dat uložených do pamětí. Obraťte se na náš zákaznický servis na telefonu: 030 40998241 nebo emailem na adresu [email protected] anebo nám zašlete Vaše požadavky faxem na číslo: 030 409982401.

Na uvedenou adresu se můžete obrátit i s dalšími otázkami k shromažďování, zpracovávání nebo používání dat, stejně jako s odvoláním souhlasu.

Jestliže máte otázky k tématu ochrany dat, obraťte se prosím, na náš servis:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH
Thomas Fritsch
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Tel: +49 341 4653-182
Fax: +49 341 4653-423


[email protected]

  • DHL Logo
  • UPS Logo