Are you a customer in Great Britain?

Visit
en.def-shop.com

Centrum pomoci


Bohužel zde nemůžeme nabídnout žádné lístek pro zpáteční zásilku.

Proto Tě prosíme, odešli balík ze tvé pošty a předem zaplať příslušný poplatek. Samozřejmě nám můžeš zaslat stvrzenku o zaslání e-mailem, abychom Ti mohli uhradit zaplacené poštovné. Pro tuto úhradu samozřejmě potřebujeme Tvůj IBAN a BIC kód.

Jestliže nenajdeš formulář ve Tvém balíku, můžeš si ho stáhnout online na stránce „Můj DefShop" > „Download -Formulář pro zpětnou zásilku“.
Rezervaci zboží pro výměnu můžeš ihned také provést na stránce „Můj DefShop" > „Moje objednávky“ > "Retour", stejně tak je to možné e-mailem nebo telefonicky u našeho zákaznického servisu.

Záruční doba je 2 roky.

Potom je nejlepší, když budeš postupovat následujícím způsobem:
1.    Kontaktovat zákaznický servis zasláním e-mailu ([email protected]) nebo telefonicky na telefonním čísle +49 (0)30 4099 8241
2.    Na přiloženém formuláři pro zpětnou zásilku zadat důvod a podrobný popis závady
3.    Zásilku podat u Tvojí pošty a předem zaplatit poštovné. Stvrzenku o zaplacení poštovného pak můžeš zaslat na adresu [email protected]. Prosíme, udej ve Tvém e-mailu současně také Tvoje bankovní spojení, aby jsme Ti mohli poštovné ihned uhradit.
4.    Po kontrole škody Ti popřípadě uhradíme Tvoje náklady

1.    Zaslat zboží zpátky
2.    Vyplnit přiložený vratný formulář a udat bankovní spojení nebo kontaktovat zákaznický servis zasláním e-mailu ([email protected]) anebo telefonicky na telefonním čísle +49 (0)30 4099 8241
3.    Tvoje zpáteční zásilka dojde k nám a zpracovává se. V normálním případě trvá zpracování 4 až 6 pracovních dnů (doba zpracování stejně jako doba převodu peněz)


§ 1 Rozsah platnosti a poskytovatel
§ 2 Uzavření smlouvy
§ 3 Ceny
§ 4 Náklady na zásilky
§ 5 Dodací podmínky a podmínky k vlastnímu zásobování
§ 6 Platební podmínky
§ 7 Výhrada vlastnictví
§ 8 Podmínky stornování
§ 9 Právo na vrácení zboží, přídavně k podmínkám stornování
§ 10 Plnění záruky
§ 11 Záruka
§ 12 Závěrečná ustanovení
 
§ 1 Rozsah platnosti a poskytovatel

1.1    Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny objednávky provedené spotřebiteli (§ 13 BGB) prostřednictvím Online-Shopu firmy DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin.

1.2    DefShop je certifikovaný Online-Shop a podřizuje se kodexu od Trusted Shops (informace na webové stránce www.trustedshops.de).

§ 2 Uzavření smlouvy

2.1    Zobrazení výrobku v Online-Shopu slouží k poskytnutí nabídky. Kliknutí na buton [Nyní potvrdit] potvrzujete závazné zakoupení. Naše výrobky prodáváme jen pro privátní použití a v množství pro domácí potřebu.

2.2    Vaší objednávku můžeme přijmout zasláním separátního potvrzení emailem nebo dodávkou zboží během pěti dnů. Potvrzení příjmu objednávky se provádí automatickým emailem po odeslání objednávky a neznamená uzavření smlouvy.

2.3    Jestliže obsahuje naše potvrzení zakázky chyby v záznamu nebo tiskové chyby anebo obsahuje určení ceny technikou způsobené chyby v přenosu dat, pak jsme oprávnění k popření. Již provedené platby budou obratem uhrazeny.

§ 3 Ceny

Ceny uvedené na našich stránkách obsahují daň z přidané hodnoty a jiné části související s cenou.
 
§ 4 Náklady na zásilky

4.1    Za každou zásilku v Německu účtujeme paušální částku 4,65 EUR. Za zásilky na dobírku 8,65 EUR. Příslušné náklady na zásilky do zahraničí najdete v našem Shopu pod bodem „ Kondice dodávek

4.2    Při placení zásilky na dobírku v Německu se platí přídavný poplatek ve výši 2,00 EUR, který vyžaduje doručovatel pošty přímo na místě. Další daně nebo vydaje nevznikají.
 
4.3    Při dodávce do zahraničí mimo EU se platí cla, daně a poplatky. O clu při dodávce do zahraničí mimo EU se můžete informovat např. v následujícím odkazu:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
O dovozních daňových poplatcích při dodávkách do zahraničí mimo EU se můžete informovat např. v následujícím odkazu:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Informace speciálně pro Švýcarsko najdete např. v odkazu:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Dodací podmínky a podmínky k vlastnímu zásobování

5.1    Jen v Německu přepravuje dodávky DHL. Zásilky do zahraničí se předávají příslušné zásilkové firmě v dotyčné zemi.

5.2    Jestliže není možné dodat zboží ani při třetím pokusu, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Zaplacené částky Vám okamžitě vrátíme.

5.3    Jestliže už není objednaný artikl k dispozici, protože ho nám náš dodavatel bez našeho zavinění nemůže dodat, můžeme odstoupit od smlouvy. V takovém případě Vás budeme okamžitě informovat a popřípadě Vám nabídneme dodání srovnatelného artiklu. V případě, že není k dispozici srovnatelný artikl anebo když si takovou dodávku nepřejete, nahradíme Vám okamžitě zaplacenou částku.
 
§ 6 Platební podmínky

6.1    Platby je možné provádět předplacením, na fakturu, na dobírku, platební kartou, zvláštním převodem, přes PayPal nebo Skrill.

6.2    Při volbě placení předem Vám oznámíme naše bankovní spojení při potvrzení objednávky. Účtovanou částku je třeba zaplatit během 14 dnů na náš účet. Při placení platební kartou se účtuje odpovídající částka po ukončení objednávky. O ostatních způsobech placení se informujte pod bodem 2.1 na naší informační stránce (http://cz.def-shop.com/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

6.3    Placení na fakturu:  Ve spolupráci s Klarna Vám nabízíme jako jeden druh placení nákup na fakturu. Při placení s Klarna nemusíte zadávat Vaše bankovní spojení, zaplatíte teprve až obdržíte Vaše zboží. Právo na vyúčtování máte jen v případě, když byly Vaše požadavky uznány soudem nebo jsou nepopíratelné anebo z naší strany písemně uznané. Retenční právo můžete uplatnit jen v případě, jestliže máte požadavky ze stejného smluvního vztahu. Při placení přes Klarna je možná dodávka jen na fakturační adresu. Prosíme Vás o pochopení. Při placení na fakturu prostřednictvím Klarna obdržíte vždy nejdříve zboží a potom máte 14-denní platební lhůtu. Další informace a všeobecné obchodní podmínky od Klarna pro placení na fakturu najdete v plném znění zde: https://online.klarna.com/villkor_de.yaws?eid=8552&charge=4%20Prozent%2.
Úplné všeobecné obchodní podmínky pro nákup na fakturu přes Klarna najdete zde (http://www.klarna.se/pdf/Vertragsbedingungen.pdf)
Klarna kontroluje a hodnotí údaje spotřebitele a používá k tomu v oprávněném případě výměnu dat s jinými firmami a informačními prameny (kontrola bonity). Jestliže není zaručena bonita spotřebitele, může mu Klarna AB odepřít tento způsob placení a musí ho informovat o jiných možnostech. Vaše osobní údaje se zpracovávají v souladu se zákonem o ochraně dat, nepoužívají se pro reklamní účely a nepředávají se třetí osobě. Zde se můžete podrobně informovat o ustanoveních k ochraně dat ze strany Klarna (http://klarna.com/pdf/Datenschutz_DE.pdf)
Další informace o Klarna najdete na webové stránce www.klarna.de
Klarna AB, firmy - a korporační číslo: 556737-0431

 
§ 7 Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení. Před přechodem do vlastnictví není bez našeho souhlasu dovolená konfiskace, bezpečnostní převzetí do vlastnictví, zpracování nebo změna zboží.
 
§ 8 Podmínky stornování

Právo na stornování

Během 14 dnů můžete bez udání důvodů písemně (např. dopisem, faxem, emailem) stornovat zakázku nebo – jestliže jste obdrželi zboží ještě před vypršením lhůty – stornovat jeho zpětnou zásilkou. Lhůta začíná v okamžiku obdržení tohoto písemného vysvětlení, nezačíná po obdržení zboží příjemcem ani před splněním našich povinností podle článku 246 § 2 ve spojení s § 1 odstavec 1 a 2 EGBGB, stejně jako našich povinností podle § 312g odstavec 1 věta 1 BGB ve spojení s článkem 246 § 3 EGBGB. Pro dodržení lhůty k stornování stačí včasné odeslání odvolání nebo zboží.
Storno je zapotřebí zaslat na adresu:
DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlin
Germany
Fax: 030 4099 8240-1 (místní tarif)
Email: [email protected]

Následky stornování
V případě platného stornování musí obě strany navrátit obdržené výkony a popřípadě i zisky z použití (např. úroky). Jestliže nám nemůžete navrátit přijaté zboží nebo zisk z používání (např. přednosti z používání) nebo jen částečně anebo jen ve zhoršeném stavu, musíte nám uhradit odpovídající hodnoty. Za zhoršení stavu zboží nám musíte uhradit jeho hodnotu v případě, že toto zhoršení přesahuje běžný rozsah způsobený normální kontrolou vlastností artiklu nebo přezkoušením jeho funkce. Pod „Kontrolou vlastností artiklu a přezkoušení jeho funkce" se rozumí testování a zkoušení artiklu jak je to běžné v normálním obchodě.
Zboží, které je možné zaslat v balíku můžete zasílat na naší odpovědnost. Náklady na zpětnou zásilku musíte uhradit v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná. Zboží, které není možné odeslat balíkem u Vás vyzvedneme. Povinnosti k úhradě plateb musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začíná pro Vás odesláním Vašeho prohlášení o stornování nebo odesláním zboží, pro nás pak v okamžiku příjmu.
Financované obchody
Jestliže financujete kupní smlouvu půjčkou a později stornujete, pak nejste vázáni na smlouvu k půjčce, jestliže tvoří obě smlouvy jeden hospodářský celek. Toto přichází v úvahu obzvlášť v případě, jestliže jsme současně poskytovatelem půjčky anebo jestliže využívá Váš poskytovatel půjčky naší spolupráci. Jestliže jsme již obdrželi půjčku při uplatnění stornování nebo při navrácení zboží, přebírá poskytovatel půjčky ve vztahu k Vám z hlediska právních následků stornování nebo vrácení zboží naše práva a povinnosti k financované smlouvě. Posledně jmenované neplatí, jestliže je předmětem dotyčné smlouvy získání finančních instrumentů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů).
Jestliže chcete vyloučit smluvní vazbu, uplatněte Vaše právo na stornování a stornujte přídavně i smlouvu o půjčce.
Výjimky práva na stornování
Právo na stornování neplatí u smluv sjednaných komunikačními prostředky
- při dodávkách zboží, které bylo zhotoveno podle specifikace zákazníka
nebo
- které bylo upraveno podle jeho osobních požadavků
nebo
- které není, na základě jeho vlastností, vhodné pro zpětnou zásilku
nebo
- u zboží, které se může zkazit nebo jehož doba trvanlivosti by byla překročena
nebo
- pro dodávky audio nebo video nahrávek a softwaru, jestliže byly tyto nosiče dat zbaveny pečetě
nebo
- pro dodávky novin, časopisů a obrázkových tiskovin, ledaže zdělil spotřebitel telefonicky odpovídající ke smlouvě.Konec podmínek pro stornování

8.1    Bez omezení práva na stornování Vás prosíme:

-    zabraňte poškození a znečištění, neperte artikly a neodstraňujte etikety stejně jako zasílejte artikly zpět v originálním balení, s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. Prosíme, používejte ochranné balení (obzvlášť boty se mají zasílat v originálním kartónu, ještě navíc zabaleným v balíku) Jestliže již nemáte originální balení zajistěte ochranu před poškozením vhodným obalovým materiálem.
-    zboží se zaplaceným poštovným resp. s naší nálepkou pro zpětnou zásilku/balíkovou známkou zašlete na naší adresu a uschovejte si doklad o odeslání.
-    před odesláním ohlaste Vaši zpětnou zásilku na telefonním čísle 030-409 982 41 Tím nám umožníte nejrychlejší přiřazení artiklu.

8.2    Jestliže využijete práva na stornování musíte zaplatit náklady na zpětnou zásilku v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná.


§ 9 Právo na vrácení zboží, přídavně k podmínkám stornování

9.1    Přídavně k zákonnému právu na stornování Vám poskytujeme právo na vrácení zboží do 30 dnů.

9.2    Vaše právo na stornování můžete uplatnit zpětnou zásilkou zboží, bez udání důvodů, během 30 dnů. Jen u zboží, které není možné odeslat v balíku (např. u neskladného zboží) můžete písemně zažádat o vrácení resp. převzetí zboží. Lhůta začíná příjmem zboží příjemcem.

9.3    K dodržení lhůty stačí včasné odeslání zboží bez písemného zažádání.

9.4    Zboží, které je možné zaslat v balíku můžete zasílat na naší odpovědnost. Náklady na zpětnou zásilku musíte uhradit v případě, když odpovídá dodané zboží objednanému a jestliže nepřesahuje cena vraceného zboží částku 40 € anebo jestliže jste při vyšší ceně zboží, v okamžiku stornování, ještě nezaplatili plnou cenu nebo smluvně sjednanou splátku. Ve zbývajících případech je pro Vás zpětná zásilka bezplatná. Zboží, které není možné odeslat balíkem u Vás vyzvedneme.

9.5    Zpětnou zásilku nebo písemnou žádost o převzetí vraceného zboží zasílejte na:

DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlin
Germany
Fax: 030 4099 8240-1 (místní tarif)
Email: [email protected]

9.6    V případě platného stornování musí obě strany navrátit obdržené výkony a popřípadě i zisky z použití (např. při zhoršení stavu zboží a za zisk z používání (např. výhody z používání), které může být vráceno jen částečně anebo jen ve zhoršeném stavu
musíte nahradit odpovídající
hodnotu.

9.7    Povinnosti k úhradě plateb musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začíná pro Vás odesláním Vašeho prohlášení o stornování nebo odesláním zboží, pro nás pak v okamžiku příjmu.

9.8    Pro uplatnění práva na vrácení musíte zabránit poškození a znečištění, neprat artikly a neodstraňovat etikety stejně jako zasílat zpět artikly v originálním balení, s veškerým příslušenstvím a všemi součástmi balení. V opačných případech máme právo uplatnit snížení hodnoty zboží anebo vrácení odmítnout.

9.9    Prosíme, používejte ochranné balení (obzvlášť boty se mají zasílat v originálním kartónu, ještě navíc zabalené v balíku).

9.10    Prosíme odesílejte zboží se zaplaceným poštovným resp. s naší nálepkou pro zpětnou zásilku/balíkovou známkou, na naší adresu a uschovejte si doklad o odeslání Prosíme, uschovejte si doklad o odeslání.

9.11    Prosíme Vás, před odesláním ohlaste Vaši zpětnou nabídku na telefonním čísle 030-409 982 41. Tím nám umožníte nejrychlejší přiřazení artiklu.

9.12    Zákonné právo na odvolání smlouvy zůstává v každém případě nedotčené předchozími pravidly (číslo 9.1 – 9.11).


§ 10 Plnění záruky

Plnění záruky probíhá podle zákonných ustanovení.
 
§ 11 Ručení

11.1    Vylučujeme ručení za mírně hrubé porušení povinností, pokud se netýká podstatných povinností vyplývajících ze smlouvy, škod z ohrožení života, tělesného zranění, škod na zdraví, záruk nebo nároků platných podle zákona o ručení za výrobek.  Podstatné povinnosti ze smlouvy jsou takové povinnosti, jejichž splnění teprve umožňuje řádné splnění smlouvy a na které se jako zákazník můžete spolehnout.

11.2    Totéž platí pro porušení povinností našich pomocných pověřenců a zákonných zástupců.
 
§ 12 Závěrečná ustanovení

12.1    Tyto všeobecné podmínky užívání upravují obsáhle a konečně smluvní vztahy. Změny a doplňky jsou platné jen v písemném provedení. Toto platí i pro zrušení tohoto ustanovení o písemném provedení.

12.2    V případě, že dojde k neplatnosti jedno ustanovení z těchto všeobecných obchodních podmínek, zůstává zbytek této smlouvy platný. Místo jednoho neplatného ustanovení platí příslušné zákonné předpisy.

12.3    Zde platí právo Německé spolkové republiky s výlukou pravidel kupního práva UN (CISG).

12.4    Kupní smlouvu můžete uzavřít v němčině nebo v angličtině.

12.5    Jestliže jste podnikatel nebo nemáte v Německu ani v jiné členské zemi EU žádný příslušný soud nebo jste zaměnili Vaše bydliště za bydliště v zahraničí po platnosti těchto všeobecných uživatelských podmínek nebo je Vaše bydliště a místo Vašeho pobytu neznámé v době obžaloby, pak je příslušný soud nacházející se v místě sídla DefShopu.

§ 8 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Do čtrnácti dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.

Čtrnáctidenní lhůta na uplatnění práva začíná ode dne, kdy jste Vy nebo Vámi pověřená třetí osoba, která není přepravcem, obdrželi zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte nás (DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, telefon: +49 30 409 982 41, fax: +49 30 409 982 401, [email protected]) informovat jednoznačným vyjádřením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo prostřednictvím E-mailu) o Vašem rozhodnutí odstoupit od příslušné smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v bodě 8.2,, není to však Vaší povinností.

K dodržení lhůty postačuje odeslat příslušného oznámení před uplynutím lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro provedení počáteční transakce, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte zaslat zpátky ihned, v každém případě nejpozději během čtrnácti dnů ode dne, ve kterém jste nám oznámili odstoupení od smlouvy (na adresu DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, Německo). Lhůtu dodržíte, jestliže zboží odešlete před jejím uplynutím, do čtrnácti dnů.

Bezprostřední náklady na zpětnou zásilku nesete jen tehdy, jestliže je celková hodnota objednávky, které se týká odstoupení od smlouvy, nižší než 40 Euro. (mimo paušálních nákladů na dodání). Ve všech ostatních případech převezme DefShop GmbH náklady na zpětnou zásilku.

Financované obchody

Jestliže financujete smlouvu půjčkou a později od smlouvy odstoupíte, nejste dále vázáni na smlouvu k půjčce, pokud mají obě smlouvy hospodářské spojení. Toto se předpokládá obzvlášť tehdy, jestliže Vám současně půjčku poskytujeme nebo tehdy, když Váš poskytovatel půjčky využívá naší činnost. Jestliže jsme obdrželi půjčku před platností odvolání nebo navrácení zboží, pak uplatňuje poskytovatel půjčky ve vztahu k Vám, co se týče právních důsledků odvolání nebo navrácení zboží, naše práva a povinnosti z financované kupní smlouvy. Toto neplatí, jestliže slouží smlouva k získání finanční instrumentů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů).

Jestliže se chcete smluvní vazbě úplně vyhnout použijte Vaše právo a odstupte ještě přídavně od smlouvy o půjčce, pokud Vám ovšem toto právo náleží.

 

Konec poučení o právu na odstoupení od smlouvy

8.1    I když to neomezuje Vaše právo na odstoupení od smlouvy, prosíme Vás

-        zabraňte poškození a znečištění artiklu, neperte ho, neodstraňujte etikety a zašlete ho zpátky pokud možno v
originálním balení, se všemi díly obalu a s veškerým příslušenstvím. Prosíme, použijte popřípadě ochranné balení (obzvlášť obuv je nutné zasílat nejenom v původní krabici, ale ještě přídavně zabalenou). V případě, že už nevlastníte originální balení, zajistěte jiným vhodným balením dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.

-        prosíme, zašlete nám balík se zbožím a zaplaceným poštovným resp. s naší nálepkou pro zpětnou zásilku/známkou a uschovejte si stvrzenku o odeslání.


8.2

Jestliže chcete odstoupit od smlouvy vyplňte a zašlete nám tento vzorový formulář. Jedná se o nezávaznou předlohu, formu Vašeho odvolání si můžete určit sami.

DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlin, telefon: +49 30 409 982 41, fax: +49 30 409 982 401, [email protected]:

Tímto odstupuji (odstupujeme) (*) od uzavřené kupní smlouvy týkající se následujícího zboží (prosíme, zde udat číslo artiklu):

Objednáno dne (*)/obdrženo dne am (*):

Jméno spotřebitele (spotřebitelů):

Adresa spotřebitele (spotřebitelů):

______________________________________________________

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (*)    (jen pro sdělení na papíře)

Datum

 

(*) nehodící se škrtněte

§ 8 Storno podmínky

Právo na zrušení

Své smluvní prohlášení můžete písemně (např. dopisem, faxem, e-mailem) zrušit do 14 dnů bez udání důvodu.

Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy jste vy nebo třetí osoba, která není dodavatelem, s vaším souhlasem obdrželi/obdržela zboží.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (DefShop GmbH, Franklinstraße 13, 10587 Berlín, tel.: 030 409 982 41, fax: 030 409 982 401, [email protected]) prostřednictvím jasného vysvětlení (např. zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete k tomu využít v bodě 8.2 uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který není povinný.

Včasné zaslání odstoupení od smlouvy postačí k ochraně lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Účinky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Tuto náhradu provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky. Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Náklady na vrácení zboží v rámci Evropy neseme my. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

Financování
Pokud tuto smlouvu financujete úvěrem a později ji zrušíte, nejste již vázáni ani smlouvou o úvěru, pokud obě smlouvy tvoří ekonomický celek. To lze předpokládat zejména v případě, že jsme zároveň vaším věřitelem nebo že váš věřitel využívá naší pomoci při financování. Pokud jsme v době účinnosti zrušení smlouvy o úvěru nebo v době přijetí předmětu úvěru již naběhli, přebírá s ohledem na vztah s vámi váš věřitel naše práva a povinnosti z financované smlouvy s ohledem na právní důsledky zrušení nebo vrácení. to neplatí, pokud je předmětem této smlouvy nákup finančních nástrojů (např. dluhopisů, cizích měn nebo derivátů).
Abyste se co nejvíce vyhnuli smluvnímu závazku, uplatněte své právo na odstoupení od smlouvy a také od smlouvy o úvěru, pokud máte na její odstoupení nárok.

 


Konec oznámení o zrušení smlouvy

8.1 Aniž byste omezovali své právo na odstoupení od smlouvy, prosíme vás, abyste

- vyvarujte se poškození nebo znečištění, předmět neperte ani neodstraňujte štítky a pokud možno vraťte předmět v původním obalu včetně veškerého příslušenství a veškerého obsahu obalu. v případě potřeby použijte ochranný přebal (zejména obuv by měla být kromě krabice od bot zaslána také uvnitř obalu). pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal, který předmět dostatečně ochrání před poškozením při přepravě.
- výrobek nám prosím vraťte v balíku s poštovným nebo s naším štítkem pro vrácení zboží/značkou na balíku a uschovejte si doklad o odeslání.
- před vrácením zboží nám prosím zavolejte na telefonní číslo +49(0)30-409 982 41 a oznamte nám vrácení zboží. to nám umožní co nejrychlejší přidělení výrobků.

8.2

(tento formulář vyplňte a vraťte pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Na adresu
DefShop GmbH
Franklinstraße 13
10587 Berlín

Fax: +49 30 409 982 401
E-mail: [email protected]

- Já/my (*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já/my (*) odstupuji/odstupujeme od mé/naší (*) kupní smlouvy na následující zboží (*)/na poskytnutí následující služby (*),

- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*),

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů),

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů),

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je tento formulář oznámen v papírové podobě),

- Datum

___________
(*) Nehodící se škrtněte.

 

 


U defshopu máš k dispozici následující druhy placení:


Placení předem / standardní peněžní převod Eu

Při placení předem obdržíš ihned po objednání potvrzení objednávky emailem.  V potvrzení objednávky najdeš bankovní spojení pro tvůj peněžní převod. Po našem příjmu Tvé platby obdržíš potvrzení o zaplacení a zásilku ihned odešleme.

Při placení standardním peněžním EU převodem zajišťujeme stejné podmínky jako při placení předem.

Doporučujeme Ti rychlé a cenově výhodné provedení platby prostřednictvím SEPA-převodu.

V tomto případě musíš dbát jen na to, aby jsi zadal správně IBAN a Swift/BIC kód. Po našem příjmu Tvé platby obdržíš potvrzení o zaplacení a zásilku ihned odešleme.


Placení prostřednictvím Paypal

Placení přes Paypal Ti umožňuje zaplatit po objednávce aktivem u Paypal nebo Tvojí platební kartou. V tomto případě musíš jen kliknout na odkaz pro paypal a provést kroky k zaplacení. Tvojí objednávku odešleme ihned po zaplacení. Objednávky zboží, které obdržíme před 15 hodinou odesíláme ještě v tento den.


Placení prostřednictvím platební karty

Tímto způsobem můžeš platit, jestliže vlastníš Master nebo Visa kartu. Dbej přitom na správné zadání všech potřebných dat. Tvojí objednávku odešleme ihned po objednání a uzavřeném procesu platby. Objednávky zboží, které obdržíme před 15 hodinou odesíláme ještě v tento den.

Upozornění! Při placení platební kartou dávej pozor, aby byl vlastník karty, objednávající a příjemce v adrese jedna a ta samá osoba. V jiném případě musíš počítat se zpožděním, protože se musí použitá karta nejdříve kontrolovat.


Následují poznámky ke druhům plateb, u kterých se objednávka ihned nezasílá.

Jestliže nezaregistrujeme Tvojí platbu na našem účtu obdržíš po 5 dnech e-mailem upomínku. Jestliže jsi již zaplatil, můžeš tuto upomínku ignorovat. V opačném případě obdržíš po 10 dnech od našeho systému další upomínku. Prosíme, vezmi na vědomí, že rezervujeme Tvojí objednávku jen 14 dnů. Po uplynutí této lhůty dáváme objednané zboží zase k dispozici obchodu. Jestliže neobdržíš do třech dnů po zaplacení žádné potvrzení, kontaktuj náš servis na telefonním čísle 030 - 409 982 41 nebo přes e-mail adresovanou na [email protected] Vezmi na vědomí, že banky neprovádí přes víkend a o svátcích žádné transakce.

Upozornění! V poslední době se stává, že nezanechá zaměstnanec pošty u příjemce žádnou zprávu. V tomto případě Tě prosíme, obrať se na, pro Tebe příslušnou, filiálku pošty nebo nás kontaktuj na telefonním čísle 030 409 982 41 anebo nám napiš e-mail na adresu [email protected]


Doba trvání zásilky
 
Jak dlouho trvá doručení zásilky?
 
V normálním případě trvá doručení zásilky od Defshopu 3 až 4 dny. Podle našich zkušeností zde chceme poznamenat, že mezi svátky potřebuje pošta více času k doručení zásilky.


Má zvolený způsob placení vliv na dodací dobu?
 
Ano: Jestliže objednáš a zaplatíš ihned, pak odesíláme Tvoje zboží v normálním případě následující den. Jestliže objednáš a zaplatíš předplacením, pak odešleme Tvoje zboží jakmile obdržíme platbu na náš účet. Konkrétně to znamená, že odesíláme Tvoje zboží zpravidla 2 až 3 dny po Tvém peněžním převodu.

 
Co se stane potom, když jsi objednal zboží?
1.   Poté co jsi objednal, obdržíš e-mailem potvrzení objednávky, zde najdeš také ještě jednou naše bankovní spojení. Důležité: Tvojí objednávku jsme obdrželi jen tehdy, jestliže jsi od nás dostal její potvrzení. V opačném případě postupuj následujícím způsobem: Zkontroluj Tvojí e-mailovou schránku, jestli nebyla naše e-mail klasifikována jako Spam. Jestliže tomu tak není, znamená to, že nebyla Tvoje objednávka zaregistrována v našem systému. V tomto zpravidla ojedinělém případě nám zašli e-mail na adresu [email protected], postaráme se o řešení.
2.   Další e-mail obdržíš, jakmile došla Tvoje platba na náš účet (týká se jen předplacení).
3.   Odešleme tvoje zboží. I toto Ti oznámíme e-mailem. Za 3 až 4 pracovní dny obdržíš zásilku a nám zbývá jen Ti popřát mnoho radosti s vybraným zbožím.

Poplatek za zásilku do České republiky činí 6,00 €.

Zásilka na dobírku mimo Německo není možná.

EU-countries
Austria 5,99 Euro
Belgium 8,49 Euro
Bulgaria 12,49 Euro
Cyprus 11,99 Euro
Czech Republic 6,00 Euro
Denmark 9,94 Euro
Estonia 11,99 Euro
Finland 8,55 Euro
France 6,92 Euro
Germany 4,65 Euro
Greece 11,99 Euro
Hungary 10,00 Euro
Ireland 11,99 Euro
Italy 7,99 Euro
Kroatia 12,99 Euro
Latvia 11,99 Euro
Lithuania 11,99 Euro
Luxembourg 6,99 Euro
Malta 11,99 Euro
Netherlands 6,99 Euro
Poland 9,99 Euro
Portugal 10,99 Euro
Romania 11,99 Euro
Slovakia 8,99 Euro
Slovenia 6,50 Euro
Spain 8,50 Euro
Sweden 10,99 Euro
UK 9,49 Euro
European countries ( non-EU )
Albania 12,99 Euro
Andorra 12,49 Euro
Bosnia and Herzegovina 12,99 Euro
Iceland 12,99 Euro
Kazakhstan 32,99 Euro
Liechtenstein 11,99 Euro
Macedonia 11,99 Euro
Moldova 12,99 Euro
Norway 12,99 Euro
Russia 19,92 Euro
Switzerland 11,49 Euro
Turkey 25,99 Euro
Ukraine 12,99 Euro
United States 31,99 Euro
Non-european countries ( worldwide ) 38,99 Euro

Do České republiky doručujeme prostřednictvím společnosti DHL. Náklady na dopravu činí 6,10 €.

 


Odpověď nebyla nalezena?

+44 208 068 4728

Customer Service

  • Email: 24/7
  • Telephone: 09.00 - 18.00

Kontaktní

Or anytime by email: [email protected]

  • DHL Logo
  • UPS Logo